click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
Your search results

Term&Condition

December 22, 2019 by QQ

-ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองได้ทุกกรณีหลังจากลูกค้าโอนเงินจองหรือชำระค่าบ้านพักพักมาโปรดอ่านเงื่อนไขนี้ก่อนโอนชำระเงิน

-เหตุสุดวิศัยทัศน์เนื่องจากธรรมชาติที่ทางบ้านพักไม่สามารถควบคุมได้

คือทางบ้านพักและทางบริษัทเอเย่นต์ที่รับจอง  ขอสงวนสิทธ์การคืนเงินกรณีมีภัยธรรมชาติท่อแตกหม้อแปลงระเบิดและที่เกิดขึ้นจากภายนอกอื่นๆเช่นพายุเข้าปะปาไม่ไหลไฟฟ้าดับแอร์ไม่เย็นเกิดจากกระชากไฟทำให้คอมแอร์เสียกระทันหันสาเหตุเกิดมาจากไฟฟ้าดับนั้นซึ่งเป็นสิ่งภายนอกที่ทางบ้านพักไม่สามารถควบคุมได้ทางที่พักจึงไม่สามารถชำระค่าเสียหายในกรณีที่มีภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยกระทันหันหรือผู้ใช้บริการมาขอเงินคืนเมื่อมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นทางบ้านพักจึงไม่สามารถคืนเงินให้ได้

– ทางบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการทุกท่านกรุณาปฎิบัติตามกฎของการใช้สระว่ายน้ำดังนี้ให้สวมชุดว่ายน้ำทุกครั้งก่อนลงสระในกรณีไม่สะดวกใส่ขอให้เป็นผ้าลื่นเท่านั้นถ้าใส่ผ้าฝ้ายผ้ายืดหรือกางเกงเจเจจะทำให้ใยผ้าพวกนี้ไปอุดตันถังกรองทำให้เกิดความเสียหายและค่าใช้จ่ายตามมามูลค่าที่สูงแก่ลูกค้า

– ทางบริษัทขอแจ้งในการเก็บค่ามัดจำค่าบ้านพักอย่างน้อย80- 100% ขึ้นไป(รายละเอียดแล้วแต่ละหลัง)นี้คือเงื่อนไขของบ้านพักทุกหลังกรุณาปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

-ไม่สามารถย้ายวันไม่สามารถเลื่อนวันหรือไม่สามารเปลี่ยนแปลงการจองได้ทุกกรณีเพราะตอนที่ลูกค้าโอนจองมาทางบ้านปิดล้อคบ้านให้ลูกค้าทันทีเพื่อให้ลูกค้าได้บ้านพักในวันที่ต้องการ

 ปฎิเสทท่านอื่นที่จะเอาบ้านพักทีหลังเสียสิทธ์การรับลูกค้าท่านอื่นที่ต้องการที่จะอยากได้บ้านพักจริงจริง

-ทางเราไม่รับผิดชอบกรณีลูกค้าทำของหายในบ้านพักทุกกรณี

-ทางบ้านพักไม่รับผิดชอบในเรื่องเสียงดังรบกวนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างในทุกกรณี

-กรุณาดูแลทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าที่นำมาระหว่างเข้าพักในกรณีมีการสูญหายทางบ้านพักจะไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกกรณียกเว้นหากบ้านพักพบเจอลูกค้าลืมไว้ทางบ้านพักแต่ละหลังจะรีบทำการส่งมอบคืนแก้ลูกค้าโดยทางขนส่งโลจิสติกต่างๆ

-กรุณาดูแลบ้านพักสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มีอยู่ในบริเวณบ้านพักเสมอเหมือนเป็นทรัพย์สินของลูกค้าเองหากมีของเสียหายหลังจากที่ลูกค้าได้เข้าพักลูกค้าต้องรับผิดชอบในการเสียหายนั้นๆตามที่บ้านพักแต่ละหลังได้ทำการแจ้งราคาความเสียหายแก่ลูกค้ามา

-หากมีสิ่งของเสียหายหรือใช้การไม่ได้กรุณาถ่ายภาพหรือบันทึกเป็นวีดีโอเพื่อส่งแจ้งแก่ทางคนดูแลที่พักให้ช่วยดำเนินการมาเปลี่ยนหรือซ่อมแซมทันทีในระหว่างที่เข้าพัก

-ราคาที่ท่านได้ตกลงยืนยันการชำระเงินผ่านทางเว็ปไซต์เราแล้วถือว่าท่านเห็นด้วยและยินยอมที่จะทำการชำระเงินเพื่อโอนจองบ้านพักโดยสมัครใจและไม่สามารถขอเรียกร้องเงินคืนหรือขอส่วนลดได้ในทุกกรณีอีก

Powered by รับทำ seo

Translate »